De boom

De Jeneverbes is een boomsoort waarvan 60 verschillende soorten bestaan. In Nederland is het een beschermde boomsoort die op onvruchtbare grond groeit. Sommige bomen kunnen zeer hoog worden. Hoe droger de grond, hoe meer ze uitwaaieren en hoe meer schaduw ze geven.