Rouwverwerking en verlieservaring

In het leven kan een mens heel wat verliezen lijden. Op alle terreinen van het leven kunnen zich verliezen voordoen.

U kunt uw partner of kind verliezen, maar ook uw gezondheid, werk, toekomstdromen en/of geloof.
Soms hebben we niet eens door dat iets een verlies is zoals bv. bij een verhuizing naar een andere plaats waarbij we niet alleen ons huis achterlaten, maar ook onze buren, vrienden en kerk. Voor sommige mensen is bijvoorbeeld het niet meer kunnen geloven in een alomtegenwoordige God ook een rouwproces omdat ze wel zouden willen geloven, maar ze kunnen het niet meer. Ook verdriet en dreigend verlies kan zwaar wegen.

Rouw is een proces wat tijd en aandacht nodig heeft en waar mensen soms hulp bij nodig hebben. We lijden allemaal verliezen omdat waar leven is, verliezen worden geleden. Als we voldoende steun uit de omgeving hebben of zelf voldoende draagkracht hebben komen we er zelf wel uit. Maar soms lukt dat niet.

Als je rouwt is het vaak lastig om je gevoelens te voelen. Veel mensen herkennen rouw niet omdat wij vaak het woord rouw gekoppeld hebben aan overlijden. Maar alles wat degenereert, alles wat voelt als verlies, is rouw.

Bij rouw spelen vaak gevoelens zoals machteloosheid, opstandigheid, boosheid, angst en verdriet. Maar ook verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoelens kunnen een rol spelen. Oordelen van anderen maar ook van jezelf kunnen het rouwproces blokkeren of negatief beïnvloeden. Naast het concrete verlies van bijvoorbeeld van een geliefde, baan of gezondheid kunnen er bijkomende verliezen optreden zoals verlies van zeggenschap als je je cognitieve vaardigheden verliest.

Een van de belangrijkste factoren die bepaald of je zelfstandig door de rouw heen komt heeft te maken met of je veilig gehecht bent.

In de situatie dat er verliezen worden geleden waar beide partners bij betrokken zijn kunnen er makkelijk problemen ontstaan tussen beide partners omdat iedereen verschillend rouwt. Het lukt dan alleen om bij elkaar te blijven als je elkaars manier van rouwen respecteert.

Uiteindelijk moet er betekenis gevonden worden in en voor het lijden/verlies. Deze betekenis mag alleen de rouwende geven.