Visie

De praktijk ‘De Jeneverbes’ wil hulp bieden vanuit een christelijke levensvisie, aan mensen met psychosociale problemen.

De naam ‘De Jeneverbes’ verwijst naar de geschiedenis van Elia zoals die beschreven wordt in de Bijbel, in 1 Koningen 19.

Zelfs Elia is hier depressief en moedeloos en ziet geen uitzicht meer. Hij zoekt zijn toevlucht onder een Jeneverbesstruik. Hij wordt hier door God opgezocht en verkwikt door water en brood zodat hij zijn weg kan vervolgen om uiteindelijk zijn God te ontmoeten en de zin van zijn leven terug te vinden.

De praktijk ‘De Jeneverbes’ wil er naar streven zo’n plek te zijn voor mensen in allerlei psychische nood waarbij hulp aangeboden wordt die nauw aansluit bij de behoefte van de cliënt. De hulp kan onder andere bestaan uit ruimte geven aan gevoelens en het uiten hiervan, bespreken van zingevingvragen en analytisch en verwerkingsgericht werken tijdens de sessies. Maar kan ook bestaan uit het ondersteunen en structureren van gedachten en gedrag. Kortom een plek waar cliëntgericht gewerkt wordt en waar aandacht is voor zowel lichaam, ziel en geest van de mens.