Werkwijze

Binnen de praktijk zijn twee hulpverleners werkzaam, elk met hun eigen specialisme. Hierdoor hebben we meer kennis in huis om u op een juiste manier te kunnen helpen.
Zie voor verdere informatie hierover onder het kopje ‘wie zijn wij’.

Er vindt op basis van een vooraf door u ingevuld aanmeldformulier een vrijblijvend intakegesprek plaats, waarbij met u gekeken wordt of de hulpvraag binnen de praktijk past. In sommige gevallen kan dan blijken dat doorverwijzing op z’n plaats is. Er wordt dan samen met u naar een alternatief gezocht.
Voor de gebruikte methodieken kunt u kijken onder het kopje ‘Algemeen’.

Therapie vindt plaats in de vorm van individuele gesprekken met de mogelijkheid tot gesprekken met de partner, familieleden of vriend/vriendin. Tijdens deze gesprekken kan er gebruik worden gemaakt van o.a. schrijfopdrachten, leesopdrachten en tekenen.
De therapie vanwege een seksverslaving en natuurlijk in geval van relatieproblematiek, vinden samen met de partner plaats.

Hoe lang de periode duurt dat u hulp nodig heeft hangt af van verschillende factoren zoals de ernst en de complexiteit van de problematiek in combinatie met uw persoonlijkheid en het doel dat u wilt bereiken.