Welkom op de website van de praktijk ‘De Jeneverbes’

De praktijk ‘De Jeneverbes’ biedt op professionele wijze psychosociale hulp vanuit een Christelijke levensvisie.

Er kunnen in uw leven situaties ontstaan waarin u het moeilijk heeft. U krijgt met klachten of problemen te maken waar u zelf of samen met anderen, niet meer uitkomt. U blijft in kringetjes ronddraaien zonder daarover tot een bevredigende oplossing te komen. Het kan ook zijn dat u somber blijft ondanks alle goedbedoelde raadgevingen van anderen en u behoefte heeft aan meer onafhankelijke hulp.

De praktijk ‘De Jeneverbes’ biedt hulp op maat. De hulpvraag wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van u als cliënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals verwerkingsgerichte en inzicht gevende therapie. Maar ook cognitieve gedragstherapie of werken vanuit de contextuele benadering is mogelijk.

De therapie is eerder gericht op het vinden van autonomie binnen relaties dan op steeds verdere individualisatie.

Voor een hulpvraag bij deze praktijk is iedereen welkom onafhankelijk van geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst of leeftijd.

Jongen 23 jaar: ‘Ik schaamde me eerst dat ik hulp nodig had, maar ik had het veel eerder moeten doen. Het praten luchtte ontzettend op, ik sta weer blij in het leven.’