Contact

Praktijk voor psychosociale hulpverlening ‘De Jeneverbes’
Enkweg 10
8081 RS, Elburg

Aanmelding kan zowel telefonisch als per mail.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, behalve als u verzekerd bent bij PRO-Life en bij deze zorgverzekeraar een aanvullende verzekering heeft. 

Telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 8.30 uur en 9.00 uur ’s morgens.

Tel nr: 0525-684665
Email: dejeneverbes@kpnmail.nl

Website: www.dejeneverbes.nl

Praktijkgegevens:

KvK nr: 08208852

Bank nr: NL05 RABO 0384715060

AGB-code praktijk: 90-(0)57869

AGB-code zorgverlener: 90-(0)49459

De praktijk heeft een eigen parkeerplek. Indien deze plek bezet is kunt u de auto parkeren in de eerst volgende straat(links).

 

Privacy- regeling op basis van de AVG/Wet 2018

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gesprekken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.  

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ en de kosten van het consult. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd. U kunt op deze manier deze nota declareren bij uw zorgverzekeraar. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering namelijk voor een deel deze therapie.  

klachtenregeling

Helaas kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulpverlening vanuit deze praktijk. U kunt daarover eerst met mij in gesprek gaan. Mocht dat onvoldoende opleveren dan kunt u voor een onafhankelijke klacht terecht bij de NFG. Zie de website van de NFG. (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).