Omgaan met grenzen

Het kan zijn dat u niet weet waar uw eigen grenzen liggen. Maar het kan ook zijn dat anderen steeds maar over uw grenzen gaan en u hierdoor beschadigd bent.

U bent niet meer instaat uw grenzen aan te geven, deze vast te houden of anderen eisen dat u dingen doet die u niet wilt. Dit kan veel boosheid, verdriet en frustraties oproepen.

Binnen deze praktijk wordt u geholpen uw eigen grenzen weer te voelen en deze serieus te nemen. Daarnaast helpen we u beschadigingen die deze grensoverschrijdingen teweeg hebben gebracht te verwerken en waar mogelijk te herstellen.